top of page

Algemene voorwaarden, Privacy Reglement, Meldcode Huiselijk Geweld en klachtenprocedure

Download de Algemene Voorwaarden

Download het Privacy Reglement

Sandra werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld. Download de Meldcode Huiselijk Geweld

Klachtenprocedure VIV Nederland - coaching

Klachtenprocedure VMBN - mindfulness training

bottom of page