Vergroot het zelfvertrouwen van jouw kind

5 Tips + extra waardevolle BONUS tip & mindfulness oefening!

Bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen is het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid krijgen voor wat ze doen en wie ze zijn. Als moeder van een dochter van 8 merkte ik zelf dat het soms lastig is om te vertrouwen op het inzicht van mijn dochter. Je denkt zelf zo goed te weten wat het beste is: wat wanneer gedaan moet worden om op tijd op school te komen, welke route de minste ‘gevaren’ brengt, wat er in de tas mee moet naar een logeerpartijtje.

Natuurlijk ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je kind, maar soms is het echt wel mogelijk om dingen MEER LOS TE LATEN. Daar ben ik van overtuigd. En ik merk dat nu ik meer los laat mijn dochters zelfvertrouwen groeit. En daar wordt ze blij van. En ik dus ook. Wat kan het leven toch simpel zijn ;-)

In dit artikel ontdek je wat ik heb veranderd in de opvoeding van mijn dochter vermengd met 5 waardevolle tips om het zelfvertrouwen van jouw zoon of dochter te vergroten.

Zelfvertrouwen zorgt ervoor dat jouw zoon of dochter

stevig in zijn schoenen staat, nieuwe uitdagingen aandurft

en op zijn of haar intuïtie vertrouwt.

1. Wat is van invloed op het zelfvertrouwen van je kind?

 

Zelfvertrouwen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Als ouder heb je in de opvoeding een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zelfvertrouwen. En hoewel die rol groot is, zijn er ook andere elementen naast de opvoeding van invloed.

Het karakter, de eigen mogelijkheden en het kunnen, alsook omgevingsfactoren zoals ervaringen met bijvoorbeeld vrienden en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen spelen een rol in de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.

2. Een kind met zelfvertrouwen

 

Kinderen met zelfvertrouwen hebben een goed gevoel over zichzelf. Ze vinden zichzelf de moeite waard, ze zijn zich bewust van hun kwaliteiten én van hun beperkingen en durven nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Dit wil niet zeggen dat deze kinderen moeiteloos door het leven stappen en nooit eens onzeker of bang zijn. Dat kan zeker voorkomen. In de kern voelen zij zich echter voldoende zelfverzekerd over wat ze kunnen en wie ze zijn.

3. De rol van ouders

 

ontwikkeling van het zelfbeeld

Een positief zelfbeeld is bijzonder belangrijk voor het zelfvertrouwen. Doordat je kind al in de babytijd een zelfbeeld ontwikkeld ben je als ouder van jongs af aan van invloed op deze ontwikkeling.

 

Geef jij gezonde complimenten als je kind iets goed heeft geprobeerd en stel je regels aan negatief gedrag, het is allemaal van invloed. Ook onvoorwaardelijke liefde en een veilig en welkom gevoel zijn van invloed op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

het verhaal van Tommie

 

Tommie (9 jaar) is een vrolijke maar verlegen jongen. Bij sommige vrienden is hij heel vrij en uitbundig, maar als hij in de klas een antwoord moet geven op een vraag van de meester dan klapt hij dicht. Zo ook met gymnastiek, blij rond joelend met zijn vrienden, maar zodra hij op de kast moet springen dan staat hij stijf van de spanning.

 

Zijn vader herkent zich niet in het gedrag van zijn zoon en vindt dat hij nu wel de leeftijd heeft om de dingen gewoon te doen, zoals alle anderen. ‘doe nou eens normaal’, zegt hij dan ook nors. Zijn moeder neemt waar mogelijk het woord over zodat Tommie niet in de voor hem onprettige situatie terecht hoeft te komen.

 

 

In dit voorbeeld zitten een aantal elementen die mede bepalen hoe het zelfbeeld en daarmee het zelfvertrouwen van Tommie ontwikkeld.

 

In de basis is Tommie een vrolijke jongen met vriendjes waar hij blij mee speelt. Wanneer er iets van hem verwacht wordt dan ontstaat er onzekerheid, faalangst steekt de kop op. Bang om het verkeerde antwoord te geven of angst om de oefening niet uit te kunnen voeren.

 

De reactie van Tommie zijn vader ontkend de gevoelens van Tommie en bevestigd zijn ‘onkunde’. De beschermende rol van zijn moeder geeft Tommie het gevoel dat hij zijn moeder nodig heeft, de oplossing van zijn angst wordt buiten hem opgelost. De reacties versterken zijn negatief zelfbeeld en negeren zijn eigen unieke oplossingsvermogen.

4. De 5 Tips + waardevolle BONUS tip

 

Tip 1: Geef positieve aandacht

Hoe vaak komt het voor dat je kind iets verteld en jij met een half oor luistert? Druk met je telefoon, je werk of wat er ook allemaal in je hoofd zit op dat moment, je bent er met je aandacht niet bij.

Leg je telefoon weg en kijk je kind aan als hij reageert op een vraag die je stelt. Geef je kind de tijd om zelf zijn verhaal te maken.

Luister met aandacht zonder te interrumperen.

Tip 2: Ik voel onzekerheid = jij voelt onzekerheid

Kinderen kopiëren gedrag. Zo simpel is het. Als ouder heb je dus een belangrijke voorbeeldfunctie in wat je doet en hoe je dingen zegt.

Laatst betrapte ik mezelf erop. Mijn dochter en ik tekenden iets op papier en dan raadde de ander zo snel mogelijk wat het is. Na mijn tekenbeurt zei ik steeds iets in de trant van ‘nou ja, hij is niet zo goed gelukt als ik gehoopt had’.

 

Perfectionisme, onderwaardering van mezelf, hoe je het ook noemt. Het klinkt niet heel best en is zeker geen goed voorbeeld voor mijn dochter!

Mijn dochter vond mijn tekeningen ontzettend mooi. 'Wat zal ik dan wel niet van haar tekeningen vinden!' (zou ze kunnen denken). Kortom, dat helpt niet mee aan haar zelfvertrouwen!

Betekent het dat je als ouder helemaal geen onzekerheid mag tonen?

Ja, zeker wel, ook dat is een emotie die bij het leven hoort. Wees je er alleen wel bewust van hoe je dit uit én of de onzekerheid die je bij je zoon of dochter ziet kopieergedrag van jouw onzekerheid is. Als dat het geval is dan is het belangrijk om er bij jezelf iets aan te doen, zodat je een beter voorbeeld kunt geven.

Tip 3: Geef positieve complimenten

Onze evolutionair ontwikkelde brein schenkt meer aandacht aan de dingen die niet goed gaan dan aan de dingen die wel goed gaan. Dat wat wel lukt neem je voor lief!

 

Best jammer eigenlijk, want juist door de dingen die wel goed gaan versterken kinderen hun zelfvertrouwen.

Leg de nadruk op de dingen die goed gaan

door positieve complimenten te geven

  • Geef een compliment over het proces in plaats van over het resultaat en over het gedrag in plaats van over het kind.

 

‘ik zie dat je de tijd hebt genomen om je kamer op te ruimen, heel fijn!’

  • Prijs je kind niet de hemel in alsof het de beste is van de wereld, maar geef een compliment dat past bij de situatie en wat je echt meent. Een verzonnen compliment geeft juist onzekerheid (meent ze wel wat ze zegt?). Iets wat uit je hart komt, heeft veel meer betekenis en komt ook echt aan.

  • Geef een compliment over de dingen die goed gaan en laat dat wat niet goed gaat zijdelings liggen (slik die opmerking in!).

Fouten maken is juist goed!

Wanneer iets niet goed is gegaan praat er dan over, op een geïnteresseerde en open manier. Benoem de moeite die je kind heeft genomen om het resultaat te bereiken en laat hem zelf met ideeën komen voor de volgende keer.

Tip 4: Geef je kind de ruimte om zelfstandig keuzes te maken

Zelfvertrouwen, je gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid zijn nauw met elkaar verbonden. Kinderen die zelfstandig keuzes maken ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Ze leren nadenken over wat goed voor hen is en bij een positief resultaat, leren ze dat hun innerlijke kompas (= intuïtie) betrouwbaar is.

Het is daarom belangrijk om je kind te stimuleren om zelf keuzes te maken. De verwachtingen die jij hebt ten aanzien van het kunnen zijn hierin enorm belangrijk. Zorg er dan ook voor dat jouw verwachtingen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van je kind.

 

Nieuwe uitdagingen mogen best een beetje uitdagend zijn maar zorg ervoor dat het altijd haalbaar is. Twijfel je daaraan? Dit kun je ook vooraf met je zoon of dochter bespreken.

 

Geef je kind de ruimte om zich te ontwikkelen tot

een eigen uniek persoon waar zij op kan vertrouwen

Geef je kind de ruimte om zelfstandig keuzes te maken bij

 

  1. Mentale vaardigheden (bv. planning huiswerk)

  2. Motorische vaardigheden (bv. uitproberen van een bepaalde sport)

  3. Sociale vaardigheden (bv. zelf opbellen van een vriend om af te spreken)

Tip 5: Leer positief denken

Ook opmerkingen van vriendjes, leerkrachten of andere mensen hebben invloed op het zelfbeeld van je kind. Hoe je als ouder je best ook doet, sommige kinderen zijn gewoon heel gevoelig voor wat anderen denken en zeggen.

Een mooie oefening om negatieve gedachten over jezelf om te zetten in positieve gedachten is de volgende:

Vul dagelijks, het liefst op een vast tijdstip, de volgende zinnen aan met voorbeelden van die dag.

  1. Vandaag ben ik als persoon de moeite waard omdat…

  2. Vandaag ben ik aardig omdat…

  3. Vandaag kan ik al heel wat omdat…

  4. Vandaag ben ik verantwoordelijk voor mijzelf omdat...

En houdt dit een aantal weken vol. Je zult zien dat deze positieve aandacht zijn vruchten af zal werpen!

Mindfulness: waardevolle BONUS Tip

mogen zijn wie je bent

precies zoals je bent

Al enkele jaren geef ik mindfulnesstraining aan kinderen in de bovenbouwgroepen van een basisschool in Amstelveen . De gemene deler die deze kinderen allemaal hebben na de training is dat hun zelfvertrouwen is gegroeid! In slechts 6 weken tijd naar meer zelfvertrouwen? Hoe?

Mindfulness gaat over zijn met wat er is. En wat er is? Dat is oké. Daar kun je naar kijken en eventueel naar handelen.

 

Boosheid, onrustig in de klas, onzekerheid, spanning voor een Cito-toets. Normaal willen of mogen we dit niet voelen, van onszelf niet of van de mensen om ons heen niet.

 

Het mogen toelaten wat er is geeft vertrouwen in wat je voelt. Je mag er zijn met alles wat je meebrengt. En DAT geeft ZELFVERTROUWEN. (en die onprettige gevoelens? Die worden vanzelf zachter als je er niet meer zo tegen vecht;-)

BONUS: mindfulness oefening voor kinderen

Een mooie mindfulness oefening om kinderen stevig in hun schoenen te laten staan is 'Stevig en Sterk als een Berg'.

 

Klik hier om deze mindfulness oefening direct in je mailbox te ontvangen. 

Zie jij het zelfvertrouwen van jouw zoon of dochter graag groeien? En denk je dat mindfulness dé manier is om daarmee aan de slag te gaan?

Reserveer vandaag nog jouw vrijblijvende telefonische kennismakingsgesprek. Dan bespreken we samen of mindfulness op dit moment past!

Ik ontmoet je graag.

Warme groet,

Sandra

VMBN gecertificeerd mindfulness trainer en coach