top of page
faalangst overwinnen kind sandra schoonh

Faalangst. Hoe kinderen faalangst overwinnen

De CITO toets op school, de selectierondes op de voetbalclub of ‘gewoon’ je mening geven in een groepje vriendinnen. Faalangst kan op verschillende momenten de kop opsteken. Het werkt verlammend en soms lijkt het dat je banger bent voor ‘de angst’ dan voor de toets. “Als ik maar niet ga stotteren!” 

Naar schatting heeft 1 op de 10 kinderen in het basisonderwijs last van faalangst. Wat is het precies? En hoe kun je er als ouder het beste mee omgaan? In dit artikel kom je er alles over te weten.

Inhoud

Anker 1

1. Wat is faalangst?

Faalangst is een extreme vorm van angst om iets niet goed te doen of om niet goed genoeg te zijn. Het ontstaat alleen in situaties waarin beoordeling een rol speelt, in andere omstandigheden functioneren faalangstige kinderen prima

 

Deze angst voor beoordeling kan zijn ten opzichte van (denkbeeldige) verwachtingen van anderen of van jezelf. Faalangst kan namelijk getriggerd worden door gebeurtenissen ‘van buitenaf’ of door karaktereigenschappen die zich ‘binnenin’ je bevinden

Anker 2
Anker 3
kinderen lopen

2. Soorten faalangst

Er zijn drie soorten faalangst.

 1. Bij motorische faalangst hebben kinderen angst dat een bepaalde gym-oefening of een wedstrijdprestatie niet of onvoldoende lukt. Kinderen kunnen afhaken, ze ‘verstoppen’ zich bijvoorbeeld op het toilet, onzeker over de motorische mogelijkheden van hun eigen lichaam.

 2. Bij cognitieve faalangst zijn kinderen bang om bepaalde leerstof niet op het juiste moment paraat te hebben. Ze krijgen bijvoorbeeld een black out bij de CITO toets of zijn extreem zenuwachtig voor een boekbespreking.

 3. Ook sociale faalangst komt voor bij kinderen. Dat is de angst over wat anderen van je denken, over wat je zegt of hoe je eruit ziet. De invloed van social media speelt hierin een toenemende rol.

Sociale fobie

Sociale fobie is een extreme vorm van sociale faalangst. Momenten met andere mensen of kinderen zijn dan extreem lastig. De angst om uitgelachen of gepest te worden kan zo hoog zijn dat kinderen situaties gaan vermijden.

3. Faalangst herkennen

Hoe herken je dat jouw kind faalangstig is? Faalangst uit zich op verschillende manieren en is afhankelijk van het karakter van het kind.

Perfectionisme

Kinderen die perfectionistisch zijn eisen veel van zichzelf en vaak is het nooit goed genoeg. Faalangst kan dan eerder de kop opsteken.

Negatief zelfbeeld

Ook een negatief zelfbeeld speelt een rol bij faalangstige kinderen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze niets kunnen en weten. Successen worden toegeschreven aan de buitenwereld (het is gelukt omdat we het met zijn allen deden) en mislukkingen aan zichzelf; het ‘zie je nou wel’- principe versterkt het gevoel niet goed genoeg te zijn.

Onzekerheid of erfelijke gevoeligheid

Kinderen die van nature onzeker zijn of gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf lijken gevoeliger voor het ontwikkelen van faalangst.

Mogelijke signalen van faalangst zijn:

 • Het kind presteert onder zijn niveau.

 • Het kind is altijd bezig met het schoolwerk en komt onvoldoende aan ontspanning toe. Deze kinderen zijn continue bezig met prestaties en hebben ook continue het idee dat het niet goed is (actieve faalangst).

 • Het kind stopt met werken of leren omdat het te bang is om teleurgesteld te worden. Liever proberen deze kinderen het niet dan dat het resultaat slecht is (passieve faalangst).

 • Het kind is verlegen, gesloten of juist heel druk en vertoont clownsgedrag om de angst te verbergen.

 • Het kind liegt, verzint smoezen of is veel aan het piekeren.

 • Het kind maakt vaak opmerkingen zoals ‘ik kan toch nooit wat’ of ‘dat gaat vast fout’.

 

Ieder kind is anders en faalangst kan zich op verschillende manieren lichamelijk uiten: 

 • hartkloppingen

 • zweten/ zweethanden

 • veel naar de wc moeten

 • diarree of overgeven

 • hoofdpijn

 • een rood hoofd krijgen

 • nagelbijten

 • slapeloosheid

 • hyperventilatie

 • trillen (van de spanning)

perfectionist faalangst mindful meiden k
Anker 4

Faalangst overwinnen voor kinderen

 

Wil jij meer zelfvertrouwen en minder faalangst voor jouw kind?

 

Ontdek met deze 7 GRATIS Tips wat jij zelf kunt doen voor je dochter ;-)
 

bottom of page